Powered by: www.CDX.pl  

www.markowianie.pl

      


 

Zespół Markowianie wydał
3 płyty DVD:
Pierwsza z tańcami z okolic
Przeworska i Rzeszowa,
druga to obrzęd wysadzania
wiechy na Weselu Markowskim,
trzecie to tańce Lasowiackie

Zapraszamy do nabycia płyt.